پایه اکسل تیبا
پایه اکسل
خودرو : تیبا
قیمت : تماس بگیرید
توضیحات :
این قطعه در اکسل خودرو تیبا کاربرد دارد. وظیفه اصلی پای اکسل نگهداری از اکسل خودرو تیبا است.