قاب داخل اینه تیبا
قاب داخل اینه
خودرو : تیبا
قیمت : تماس بگیرید
توضیحات :
این محصول در قسمت داخلی آینه خودرو تیبا نصب می شود و موجب محافظت از آینه درون قاب اصلی می شود.