آبریز درب موتور ساینا
آبریز درب موتور
خودرو : ساینا
قیمت : تماس بگیرید
توضیحات :
این محصول مناسب برای خودرو ساینا است که علاوه بر زیبایی، موجب پیشگیری از ورود هر گونه شی به داخل محفظه موتور و گلگیر می شود.