پنل کنترل ساینا
پنل کنترل
خودرو : ساینا
قیمت : تماس بگیرید
توضیحات :
محل نصب پنل کنترل بر روی داشبورد خودرو ساینا است. این قطعه دارای تاییدیه خودروسازی بوده و بر روی آن کلید بخاری و کولر قرار دارد.