ساسات کاربراتور پراید
ساسات کاربراتور
خودرو : پراید
قیمت : تماس بگیرید
توضیحات :
ساختار بدنه ساسات کاربراتور از آلیاژ آلومینیوم و چدن است که مناسب برای خودرو پراید می باشد. این قطعه به تنظیم نمودن سوخت خودرو کمک می نماید.