قاب دور رادیاتور کوییک
قاب دور رادیاتور
خودرو : کوییک
قیمت : تماس بگیرید
توضیحات :
این قاب که با استفاده از مواد پلیمری تهیه می شود، قطعه ای مهم برای حفاظت فیزیکی از ساختار رادیاتور خودرو است.