کنستر بنزین کوییک
کنستر بنزین
خودرو : کوییک
قیمت : تماس بگیرید
توضیحات :
از اصلی ترین قطعات برای جمع آوری بخارات بنزین از باک، باید کنستر بنزین اشاره داشت. این قطعه به مرور زمان فرسوده می‌ شود و باید تعویض گردد.