مهار زیر باطری پراید
مهار زیر باطری
خودرو : پراید
قیمت : تماس بگیرید
توضیحات :
این قطعه فلزی در قسمت زیر باطری قرار می گیرد و با متصل شدن به باتری، سبب محافظت از آن در برابر تکان های شدید و یا لرزش خودرو می گردد.