بلوک abs پراید 131
بلوک abs
خودرو : پراید 131
قیمت : تماس بگیرید
توضیحات :
مهمترین بخش در سیستم ترمز خودرو، بلوک abs است که دارای بخش الکتریکی، واحد کنترل هیدرولیکی و موتور اصلی است. این قطعه بر روی خودروهایی با ترمز abs نصب می شود.