سنسور میل سوپاپ ساینا
سنسور میل سوپاپ
خودرو : ساینا
قیمت : تماس بگیرید
توضیحات :
این سنسور برای تفکیک موقعیت جرقه زنی سیلندر استفاده می شود. سنسور میل سوپاپ، مناسب برای خودرو پراید است و از آن در خط تولید این خودرو استفاده می شود.