تنظیم دینام پراید 131
تنظیم دینام
خودرو : پراید 131
قیمت : تماس بگیرید
توضیحات :
این محصول بر روی دینام برخی از خودرو های پراید قرار میگیرد که سبب شل یا سفتی تسمه دینام میباشد