دیاق فن رادیاتور آب شاهین
دیاق فن رادیاتور آب
خودرو : شاهین
قیمت : تماس بگیرید
توضیحات :
این محصول در قسمت جلو خودرو شاهین قرار دارد و موتور فن بر روی آن بسته میشود