گارد پشت شیشه عقب وانت پراید 151 پراید 151
گارد پشت شیشه عقب وانت پراید 151
خودرو : پراید 151
قیمت : تماس بگیرید
توضیحات :
این قطعه در پشت شیشه عقب وانت پراید 151 قرار دارد که وظیفه محافظت از شیشه عقب خودرو قرار میگیرد