شلگیر چرخ جلو شاهین
شلگیر چرخ جلو
خودرو : شاهین
قیمت : تماس بگیرید
توضیحات :
این محصول در داخل گلگیر جلو خودرو شاهین قرار دارد که مانع از ورود گرد و خاک و ضایعات جاده به داخل گلگیر و موتور خودرو میگردد