سه گوش زیر شیشه شاهین
سه گوش زیر شیشه
خودرو : شاهین
قیمت : تماس بگیرید
توضیحات :
این محصول در قسمت گوشه های پایین شیشه جلو خودرو و در قسمت های چپ و راست توری زیر شیشه خودرو شاهین قرار دارد