بوستر ترمز نیسان
بوستر ترمز
خودرو : نیسان
قیمت : تماس بگیرید
توضیحات :
این قطعه از قسمت های مختلفی تشکیل شده که وظیفه ان رساندن نیرو به پمپ ترمز و چرخها برای گرفتن ترمز میباشد