سینی زیر موتور شاهین شاهین
سینی زیر موتور شاهین
خودرو : شاهین
قیمت : تماس بگیرید
توضیحات :
این محصول در زیر خودرو شاهین قرار میگیرد که باعث جلوگیری از ورود گرد و خاک و آسیب نرسیدن به قطعات زیر ماشین میباشد