میله وسط روف ریل( باربند)  کوییک کوییک
میله وسط روف ریل( باربند) کوییک
خودرو : کوییک
قیمت : تماس بگیرید
توضیحات :
این قطعه در وسط باربند کوییک قرار میگیرد و جنس آن از از آلومینیم میباشد که نصب آن بسیار آسان میباشد