سه شاخه پلوس پراید
سه شاخه پلوس
خودرو : پراید
قیمت : تماس بگیرید
توضیحات :
این قطعه در داخل سر پلوس قرار می‌گیرد و سبب حرکت چرخ ها و انتقال نیرو از موتور به چرخ ها میشود