اتوماتیک استارت پراید
اتوماتیک استارت
خودرو : پراید
قیمت : تماس بگیرید
توضیحات :
اتومات استارت پراید با استفاده از برق باتری سبب استارت خوردن خوردن و روشن شدن خودرو می شود