مغذی سلکتور پراید
مغذی سلکتور
خودرو : پراید
قیمت : تماس بگیرید
توضیحات :
این قطعه وظیفه ی کنترل و کم و زیاد کردن جریان هوای بخاری خودرو را دارد.