فشنگی استپ ترمز ساینا
فشنگی استپ ترمز
خودرو : ساینا
قیمت : تماس بگیرید
توضیحات :
زمانی که راننده خودرو بر روی پدال ترمز فشار وارد میکند عملکرد این قطعه فعال شده و این قطعه سبب روشن شدن چراغ های عقب خودرو میشود