دیفیوزر سپر عقب ساینا S
دیفیوزر سپر عقب
خودرو : ساینا S
قیمت : تماس بگیرید
توضیحات :
این قطعه با ایجاد انحنا در مسیر باد سبب سرعت گرفتن بیشتر خودرو میشود . و باعث میشود خودرو سوخت کمتری مصرف کند