ترمز درب شاهین
ترمز درب
خودرو : شاهین
قیمت : تماس بگیرید
توضیحات :
این قطعه مهم به هنگام باز شدن درب ها، مانع از رها شدن آنها و یا باز شدن ناگهانی درب خودرو می شود و از مقاومت بالایی نیز برخوردار است.