کاور مکانیزم تنظیم ارتفاع کمربند تیبا
کاور مکانیزم تنظیم ارتفاع کمربند
خودرو : تیبا
قیمت : تماس بگیرید
توضیحات :
کاور کمربند، مناسب برای سمت چپ و راست خودرو است که جنسی مرغوب داشته و موجب تنظیم نمودن ارتفاع کمربند برای راننده و کاهش اذیت کمربند به هنگام رانندگی می شود.