دیفیوزر عقب ساینا S
دیفیوزر عقب
خودرو : ساینا S
قیمت : تماس بگیرید
توضیحات :
دیفیوز عقب ساینا اس روی سپر عقب نصب میشود.این قطعه علاوه بر جنس مرغوب سبب زیبایی ظاهری خودرو میشود.