دستگیره درب باز کن بهینه کوییک
دستگیره درب باز کن بهینه
خودرو : کوییک
قیمت : تماس بگیرید
توضیحات :
این دستگیره با استفاده از جنس پلاستیک مرغوب تولید می شود. به هنگام طراحی تمامی نکات طراحی نوین در خودرو سازی برای آن رعایت شده است. این مدل درب باز کن سبب آسانتر باز شدن درب خودرو کوییک می شود.