عملگر بخاری ساینا
عملگر بخاری
خودرو : ساینا
قیمت : تماس بگیرید
توضیحات :
این محصول بر روی بخاری ساینا قرار میگیرد و وظیفه آن تنظیم نمودن بخاری میباشد