شبرنگ سپر عقب ساینا s ساینا S
شبرنگ سپر عقب ساینا s
خودرو : ساینا S
قیمت : تماس بگیرید
توضیحات :
این محصول بر رو سپر عقب خودرو ساینا s بسته میشود و علاوه بر زیبایی باعث دیده شدن خودرو در شب نیز میباشد