مقاومت فن پراید
مقاومت فن
خودرو : پراید
قیمت : تماس بگیرید
توضیحات :
این محصول بر روی موتور فن های دو دور بسته میشود و وظیفه روشن شدن فن را به عهده دارد