فشنگی روغن پراید
فشنگی روغن
خودرو : پراید
قیمت : تماس بگیرید
توضیحات :
این محصول به سیلندر خودرو بسته میشود که فشار روغن را بررسی میکند