لوازم کاربراتور پراید
لوازم کاربراتور
خودرو : پراید
قیمت : تماس بگیرید
توضیحات :
این محصول از چند سوزن تشکیل شده که در داخل کاربراتور خودرو بسته میشوند که فشار بنزین را استاندارد میکنند