دیسک چرخ پراید
دیسک چرخ
خودرو : پراید
قیمت : تماس بگیرید
توضیحات :
این محصول مخصوص چرخ جلو خودرو میباشد که لنت با اصطکاک بر روی دیسک چرخ هنگام ترمز گرفتن خودرو را نگه میدارد