دیاق دسته موتور شماره 2 پراید
دیاق دسته موتور شماره 2
خودرو : پراید
قیمت : تماس بگیرید
توضیحات :
این محصول از جنس ورق آهن میباشد که دسته موتور را به اتاق ماشین وصل میکند