بخواب صندلی پراید 131
بخواب صندلی
خودرو : پراید 131
قیمت : تماس بگیرید
توضیحات :
این قطعه در کنار صندلی جلو خودرو قرار گرفته و پشتی صندلی را به جلو یا عقب هدایت میکند که تاثیر بسیار زیادی بر خستگی یا راحتی راننده دارد