دیسک و صفحه کوییک
دیسک و صفحه
خودرو : کوییک
قیمت : تماس بگیرید
توضیحات :
دیسک و صفحه کوییک1 شامل مجموعه کامل قطعات خودرو است که دارای یک  صفحه کائوچویی می باشد. کائوچویی آن بعد از کیلومتر مشخصی تمام شود و نیاز به تعویض دارد.