مخزن آب اظافه کوییک
مخزن آب اظافه
خودرو : کوییک
قیمت : تماس بگیرید
توضیحات :
این مخزن در خودرو کوییک استفاده می شود. مخزن آب اضافه با شیلنگ رادیاتور در ارتباط است و موجب کاهش حرارت آب رادیاتور خودرو می شود.